Overige opleidingen

Expert opleidingsdag Epte electrolyse –Knie-Enkel

Deze opleidingsdag zal vooral een praktisch karakter hebben. Het theoriegedeelte bestaat uit verdieping van kennis m.b.t. anatomie en de behandeling met Epte electrolyse. Ook wordt uitgebreid aandacht besteed aan het flankerend beleid bij tendinopathieën.

Deze dag wordt ondersteund met verschillende didactische werkvormen waaronder instructievormen met presentaties en demonstraties, opdrachtvormen en praktisch oefenen onder begeleiding. Er is daarnaast tijd en gelegenheid om met de ervaren docenten te sparren over de al eerder in de basiscursus aangeleerde behandeltechnieken en casuïstiek uit de praktijk te bespreken.

Onderwerpen

De onderwerpen die aan bod zullen komen zijn:

- Patellapees
- Quadricepspees
-Paratenon apex patellae
- Pes anserinus
- Tractus iliotibialis
- Distale bicepspees
-Tibialis posterior retramalleolair en insertioneel
-Peroneii retromalleolair
-Peroneus brevis

Toetsing

Er wordt geen examen afgenomen.Data voor deze opleiding
februari 2019

28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3

Naar de activiteitenkalender