Overige opleidingen

Basisopleiding Epte electrolyse

Inhoud van de opleiding

De opleiding bestaat uit 2 dagen waarbij de volgende items aan bod komen, in een afwisseling van theorie en praktijk:

  • Werking Epte electrolyse
  • Evidentie Epte electrolyse
  • Peesfysiologie en pathofysiologie
  • Hygiëne
  • Contra-indicaties
  • Informed consent patiënt
  • Flankerend beleid (evidence based, progressieve oefenprogramma’s)
  • De meerwaarde van vliegwieltraining bij tendinopathie
  • De behandeling van de volgende pezen komt aan bod: patellapees, achillespees, fascia plantaris, gezamenlijke extensorenpees elleboog en de supraspinatus

Visie

De Echogeleide Percutane Therapeutische Electrolyse (Epte) is geen op zichzelf staande behandeling. Het is een behandelconcept waarbij het flankerende beleid een belangrijke rol speelt. Om tendinopathische pezen weer sterk en gezond te maken is optimaal belasten essentieel. Zonder een, in tijd- en intensiteit, opbouwend  oefenprotocol kan de electrolyse een korte periode pijndemping geven maar is er een grote kans dat de klachten weer terugkomen. Op basis van de beschikbare evidentie, onze eigen klinische ervaring met deze therapievorm en de ervaring van diverse universitaire ziekenhuizen uit Spanje leren we de cursist om dit therapeutisch beslismodel en een nieuwe, innovatieve behandeltechniek in te zetten bij de behandeling van moeilijk of niet genezende tendinopathieën.

Bekijk een korte video over de opleiding

Doel van de opleiding

Doel van de basisopleiding is om kennis te maken met deze nieuwe therapievorm zodat jij een extra middel hebt om in te gaan zetten in de behandeling van (chronische) tendinopathieën die niet reageren op andere therapieën. Na afronding ken jij de theorie en achtergrond van Epte electrolyse. Jij kunt de besproken indicaties veilig en hygiënisch behandelen met percutane electrolyse en combineert dit met het bijbehorende flankerende beleid.

Veelgestelde vragen over Epte electrolyse

1. Wat is Epte electrolyse en waar kan ik het voor toepassen?

Epte electrolyse is een therapievorm bedoeld voor de behandeling van (chronische) tendinopathieën die niet herstellen met andere therapievormen. Denk hierbij aan o.a. de fascia plantaris, achillespees, patellapees, gezamenlijke extensorenpees van de elleboog en de supraspinatuspees.

Praktisch gezien bestaat de behandeling uit enkele sessies waarbij je onder echogeleiding een acupunctuur of dry needle naald in de aangedane pees brengt. Hier wordt vervolgens een laag gedoseerde galvanische stroom op gezet. Dit zet een aantal chemische en fysiologische processen in gang die het herstel van de tendinopathie stimuleren. 

Een Epte electrolyse behandeling is overigens niet een op zichzelf staande therapievorm. Het wordt gecombineerd met een daarop afgestemd evidence based oefenprogramma. De combinatie van Epte electrolyse met oefeningen is een hele krachtige waarmee zelfs heel vervelende hardnekkige tendinopathieën goed te behandelen zijn.

2. Is het een pijnlijke behandeling?

De behandeling met Epte electrolyse wordt door de meeste mensen niet als pijnlijk ervaren. Het inbrengen van de naald kan soms wat gevoelig zijn, maar de stroom zelf is over het algemeen niet pijnlijk. 

Uiteraard is pijn heel subjectief en verschilt dit sterk per individu. Bij patiënten waarbij sprake is van hypersensitiviteit of bijvoorbeeld fibromyalgie dient men hier dus extra rekening mee te houden. Mensen met naaldenangst vormen wel een contra-indicatie. 

3. Hoe lang duurt een behandelsessie?

Een behandeling duurt ongeveer 15 minuten, inclusief hygiënische maatregelen, echografische handelingen en uitleg aan de patiënt.

4. Hoeveel behandelingen heb je nodig voor resultaat?

Er wordt aangeraden niet meer dan 4 tot 6 keer te behandelen met Epte electrolyse. Het streven is om binnen deze sessies tot een significante pijnreductie te komen. Chronische tendinopathieën kosten echter meer tijd om volledig pijnvrij te worden. Dit dient ook uitgelegd te worden aan de patiënt. Het flankerend beleid met een progressief opgebouwd oefenprogramma wordt doorgezet. Epte electrolyse doorbreekt de vicieuze cirkel waarin de pees zich bevind en zorgt dat de voorwaarden voor het herstel aanwezig zijn. De oefeningen zorgen er uiteindelijk voor dat de klacht helemaal verdwijnt.

5.Wat is de evidentie?

Uit wetenschappelijk onderzoek op dieren en mensen blijkt dat er verschillende gunstige fysiologische effecten optreden tijdens en na behandeling met Epte electrolyse.  Deze leiden tot een bespoediging van het herstel van tendinopathieën. Hier vind je een volledig overzicht van de literatuur. 

6. Wat voor vaardigheden moet ik er voor hebben? Is echografie verplicht?

Omdat een Epte electrolyse behandeling onder echogeleiding plaatsvindt is vooral goede echografie vaardigheid belangrijk. Daarom is het verplicht om een opleiding MSK echografie afgerond te hebben. Of je moet kunnen aantonen dat je staat ingeschreven voor een opleiding welke afgerond is voor aanvang van de Epte electrolyse opleiding.

Mocht je geen echo-ervaring hebben, dan biedt het NT-e een speciale voorbereiding aan in de vorm van de  '5-pezendag MSU-echografie'. Daar doe je de benodigde basiskennis op.

Daarnaast is ervaring met dry needling handig, maar zeker niet noodzakelijk.

7. Valt het binnen het domein fysiotherapie?

Ja, Fyzzio heeft dit door een jurist laten uitzoeken en deze therapievorm valt onder het domein fysiotherapie. Een fysiotherapeut mag de huid penetreren zolang hij maar niets achterlaat of weghaald. Injecteren of aspireren mag een fysiotherapeut dan ook niet. De opleiding is geaccrediteerd door zowel het KNGF als het Keurmerk Fysiotherapie. 

8. Is Epte electrolyse veilig en goedgekeurd?

Het toestel van het merk Epte voldoet aan de strenge CE-Markering eisen (link).

Deze richtlijn beschrijft de essentiële eisen waaraan medische hulpmiddelen moeten voldoen. De algemene eisen, waaronder een doelmatigheidseis, gaan over de technische veiligheid, steriliteit en biocompatibiliteit van het product. De fabrikant of importeur is hiervoor verantwoordelijkheid net als voor bepaalde administratieve verplichtingen. Vervolgens krijgen de producten een CE-markering, waarmee ze vrij verhandelbaar zijn in de gehele Europese Economische Ruimte (EER).

De vijf behandelindicaties uit de basisopleiding zijn extra-articulair en worden bovendien uitgevoerd onder echogeleiding dus is er geen gevaar voor intra-articulaire infecties.

9. Welk Epte electrolyse apparaat heb ik nodig?

Er is maar één Epte electrolyse toestel op de markt. Meer informatie over de apparatuur vind je hier

Mocht je na de opleiding meteen aan de slag willen met deze therapievorm, dan kan dat!  Je kunt indien je dat wenst na afloop van de opleiding meteen een Epte electrolyse apparaat aanschaffen en meenemen. Leverancier van deze apparatuur is Fyzzio.

10. Echografie

Het is noodzakelijk om deze behandelingen onder geleiding van echografie uit te voeren.

Specifiek voor de schouder geldt dat je voorafgaand aan de behandeling eerst een goed diagnostisch echografisch onderzoek dient uit te voeren of dit laat doen door een ervaren echografist. Een full thickness scheur van de cuff en de aanwezigheid van een bursitis dient namelijk eerst te worden uitgesloten alvorens de behandeling te starten.

Voor de mogelijkheden m.b.t. echo- en flywheel apparatuur verwijzen wij je naar Fyzzio.Data voor deze opleiding
april 2019

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Naar de activiteitenkalender